top of page
Algemene Voorwaarden voor www.iamrelentless.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.iamrelentless.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door S.F.S.T. . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S.F.S.T. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij S.F.S.T.. Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met S.F.S.T. te mogen claimen of te veronderstellen.

 

S.F.S.T. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. S.F.S.T. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.iamrelentless.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

Retourbeleid voor Coaching

Retourbeleid voor online coachingdiensten:
1. Annuleringen en restituties: Klanten hebben recht op een volledige restitutie als ze binnen 7 dagen na aankoop annuleren. Na deze periode kunnen restituties worden verleend op basis van het beoordelingsbeleid van de coach of het bedrijf.
2. Voorwaarden voor restitutie: Om in aanmerking te komen voor een restitutie, moet de klant mogelijk een geldige reden opgeven voor annulering. Het kan zijn dat een gedeeltelijke restitutie wordt verleend als de diensten deels zijn gebruikt.
3. Procedure voor restitutie: Klanten moeten contact opnemen met de klantenservice of de coach om een annulering en restitutie te regelen. Dit kan via e-mail naar info@iamrelentless.nl
4. Uitzonderingen: In sommige gevallen kunnen er uitzonderingen zijn op het retourbeleid, zoals bij speciale aanbiedingen, gepersonaliseerde diensten of digitale producten. Klanten moeten de specifieke voorwaarden voor hun aankoop raadplegen.
5. Contactgegevens: Voor verdere vragen of om een annulering en restitutie te regelen, kunnen klanten contact opnemen met Christian Coccia.

bottom of page